За нас

Дирекция “Превенции” към община Варна е изпълнителен орган на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна,  Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Варна и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна.

Оттам са разграничени и четирите направления, по които доброволците работят чрез връстников подход: Превенция на рисковото сексуално поведение; Превенция на трафика на хора; Превенция на употребата на психоактивни вещества; Превенция на детските правонарушения.

Оттам са разграничени и четирите направления, по които доброволците работят чрез връстников подход: Превенция на рисковото сексуално поведение; Превенция на трафика на хора; Превенция на употребата на психоактивни вещества; Превенция на детските правонарушения.

Екип - структура

Светлана Коева

Директор на дирекция „Превенции“, Община Варна

Петя Атанасова

Главен експерт „Училищна превенция“, Координатор на програмата

Петя Любчева

Старши експерт „Превантивно информационен център“

Николай
Кърджиев

Младши експерт „Училищна превенция“

Василена
Николова

Младши експерт „Превантивни кампании и проекти“

Димана
Стоянова

Младши експерт „Превенция при деца и семейства в риск“

Данка
Митрушева

Младши експерт „Превантивно информационен център“

Добромир
Досев

Секретар на Общински съвет по наркотичните вещества

Димитър
Василев

Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора

Ана
Абрашева

Секретар на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Бисерка
Алексиева

Програмен мениджър на програма за превенция на ХИВ/СПИН

Йордан
Танковски

психолог; гост треньор в Обучение за обучители на връстници

Весна
Ненчева

психолог; гост треньор в Обучение за обучители на връстници

Антоанета
Василева

гост треньор "Превенция на трафика на хора в интернет"

Веселина
Добрева

Обучител в доброволчески практикуми

Павло
Славов

Обучител в доброволчески практикуми

Партньори

Свържете се с нас

Контакти →