Дигитална платформа за превенция на рисковото поведение

Добре дошъл в света на доброволчеството. След като се регистрираш в платформата ти ставаш част от общност, чиято цел е да направи света ни малко по-добър от вчера.

Кои са темите?

Всяка от тези теми съдържа информация за реални рискове и опасности за младите хора, как да ги разпознаваш и как да се предпазиш от тях.

Превенция на употребата на психоактивни вещества

  • Какво е ПАВ?
  • Етапи при употреба
  • Защо младите хора започват да употребяват?
  • Злоупотреба или зависимост?
  • Митове и факти
  • Наркотиците и закона

Превенция на рисковото сексуално поведение

  • Какво е рисково сексуално поведение?
  • Сексуално преносими инфекции
  • Начини на заразяване и последици
  • ХИВ/СПИН – митове и факти
  • Контрацепция

Превенция на трафика на хора

  • Какво е трафик на хора?
  • Какви са рисковете да стана жертва?
  • Трафик на хора и каналджийство
  • Кой е най-застрашен?
  • Как да се предпазя?

Превенция на детските правонарушения

  • Права на детето
  • Какво е насилие?
  • Тормоз и кибертормоз
  • Противообществени прояви
  • Престъпления

Цигарите и алкохолът – митове и факти
Цигарите и алкохолът – митове и факти
Безопасен интернет - митове и факти
Безопасен интернет - митове и факти
Контрацепция и СПИН  - митове и Факти
Контрацепция и СПИН - митове и Факти
Кибертормоз
Кибертормоз

Партньори

Свържи се с нас

Контакти →